Skip navigation MENU

Examens in Magister basis

Datum/tijd
20/01/2023 10:00 - 16:00

Locatie
Trainingscentrum Ede

Aantal beschikbare plaatsen
10

Prijs
€565,00

Categorieën

Doelgroep 

Deze training is bedoeld voor de applicatiebeheerder, de examensecretaris en leden van de administratie, die verantwoordelijk zijn voor de examenverwerking in Magister en deze nog niet eerder zelfstandig hebben doorlopen. 

Inhoud 

Tijdens deze interactieve trainingsdag is er, naast een theorie uitleg, ook ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen met collega’s van anders scholen. Ook is er ruim de gelegenheid te werken aan de inrichting van de examenmodule in uw eigen Magisteromgeving. Dit uiteraard onder begeleiding van de cursusleider, die al vragen kan beantwoorden en van advies kan voorzien. 

Voorbereiding

 • Profielen
 • Vakinstellingen
 • Examennummers
 • Vakkenpakket controle
 • Varianten beroepsgerichte profielvakken
 • Examencijferstructuur
 • Rooster Centraal Eindexamen
 • Overzichten

Resultaten

 • Profielwerkstuk
 • SE resultaten controleren, vaststellen en uitwisselen
 • Overzichten
 • Scores examens invoeren
 • Import/Export Facet en Wolf

1e, 2e en 3e tijdvak

 • CvTE-gegevens
 • CE-cijfers berekenen
 • Overzicht Examengegevens
 • Slaag/zakregeling
 • Officiële lijsten
 • Herkansers opgeven
 • Uitwisselen examenresultaten met DUO

Resultaat

Het verwerken van examengegevens vereist precisie en concentratie, alle gegevens moeten correct zijn. Het wel of niet slagen van een leerling hangt hier tenslotte van af. Het examenstappenplan in Magister is hierbij een uiterst doeltreffend hulpmiddel. Alle stappen die u tijdens de examenverwerking neemt, zijn hierin opgenomen. 

Na deze cursus bent u in staat de volledige examenverwerking in Magister uit te voeren. 

Kosten

De cursusprijs bedraagt € 565,- per persoon. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Contact

Wilt u meer informatie over deze cursus dan kunt u contact met ons opnemen via het mailadres training@magister.nl.

Doorgang van deze cursus vindt plaats bij voldoende inschrijvingen.

Let op: Hiervoor gelden de standaard annuleringsvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.