Skip navigation MENU

Landelijke cursusdag

De cursus vindt doorgang bij voldoende inschrijvingen. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn de cursus te annuleren. Dit hoort u tijdig van ons. Hoort u niets, dan gaat de cursus door. Voor de overige voorwaarden menen wij u te mogen verwijzen naar de Licentie- en hostingovereenkomst.

Het is niet nodig iets mee te brengen. Laptops zijn in de cursusruimte aanwezig om eventueel oefeningen te kunnen maken of uw eigen Magisteromgeving te benaderen. Wanneer uw aanmelding daartoe aanleiding geeft zullen wij contact met u opnemen om een en ander nader door te spreken. Hieronder treft u informatie aan die voor u van belang kan zijn, wij verzoeken u dan ook deze informatie goed door te nemen.

Cursuslocatie
Trainingscentrum Ede
Celsiusstraat 18, 6716 BZ Ede (achterzijde van het pand)

Catering

  • Alle cursussen zijn inclusief koffie en thee
  • Dagcursussen (ochtend en middag) zijn inclusief uitgebreide lunch. Dagdeel cursussen (ochtend of middag) zijn exclusief lunch. Indien u deelneemt aan twee verschillende cursussen op één kalenderdag zullen wij een uitgebreide lunch voor u verzorgen.

Locatiegegevens
Wij verzoeken u om ruim op tijd aanwezig te zijn. Voor aanvang van de cursus is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee. Bij aanvang van de cursus ontvangt u het cursusmateriaal van de cursusleider. De cursuslocatie opent een half uur voor aanvang van de cursus.

Zie hier voor meer informatie over de routebeschrijving.

Facturatie
Na afloop van de cursus zullen de kosten in rekening worden gebracht conform de door u opgegeven gegevens.

Annuleringsvoorwaarden
Annulering en/of verplaatsing van een training of consultancy aanvraag dient schriftelijk (kan per e-mail) plaats te vinden met vermelding van de te verplaatsen of te annuleren werkzaamheden via training@magister.nl. Wanneer een annulering en/of verplaatsing twee weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden wordt doorgegeven, kunnen de opgegeven werkzaamheden op een later tijdstip uitgevoerd worden of kan deelgenomen worden aan een training op een later moment * / **.

  • Bij annulering en/of verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% gefactureerd.
  • Bij annulering binnen twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 100% gefactureerd.
  • Bij gedeeltelijke deelname of een tussentijdse beëindiging zal geen restitutie plaatsvinden.

Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

Iddink Digital B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen (< 3 deelnemers) de training voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan de gewijzigde training, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

Wanneer de training of consultancy aanvraag door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal Iddink Digital B.V. zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

* Het is ook mogelijk om een vervangende deelnemer aan de training deel te laten nemen welke over voldoende kennis beschikt.
** Indien op een later tijdstip deelgenomen wordt aan de training dient dit binnen een tijdsbestek van 6 maanden plaats te vinden.