Skip navigation MENU

Magister DeepScan

De DeepScan is een variant op de algemene Magister QuickScan. We voeren de DeepScan uit op verschillende onderwerpen; roosterzaken, cijferstructuur, LVS en ELO. Het is ook mogelijk de DeepScan als losse dienst af te nemen.

Bijvoorbeeld als er twijfel is over de te volgen procedure/stappen om de onderdelen op de juiste manier in Magister te krijgen zodat Magister daardoor optimaal kan functioneren. Een van onze specialisten maakt op genoemde onderdelen een grondige analyse van de huidige inrichting en het gebruik. Ook wordt de organisatie en de taakverdeling onder de loep genomen.

Net als bij de algemene Magister QuickScan bestaat de basis van de scan uit een aantal interviews met betrokkenen en gebruikers. Hieruit volgt een uitgebreid verslag met concrete adviezen. Dit verslag vormt het startpunt voor verbeteringen. Het eindverslag wordt met jullie gedeeld tijdens een presentatie op school.

Wil je meer weten over de Magister DeepScan?

Neem dan contact met ons op via training@magister.nl