Skip navigation MENU

Tijdelijke uitval van de applicatiebeheerder?

Heeft u tijdelijk extra hulp in het beheer nodig? Onze trainers ondersteunen graag!

Iedere school weet hoe belangrijk een applicatiebeheerder Magister op school is. Als deze tijdelijk niet op school, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof, vakantie of ziekte, dan kan dat de dagelijkse processen op school behoorlijk verstoren of belemmeren. Magister kan het applicatiebeheer dan tijdens deze periode voor u overnemen.

Het applicatiebeheer kan ook door een Magistertrainer op structurele basis worden overgenomen bijvoorbeeld 1 dag per week of een andere frequentie.
Dat is uiteraard op de locatie van uw school mogelijk maar ook online op afstand.

Hiervoor bieden we een aantal pakketten aan:

Neem voor meer informatie contact op met Magister via email training@magister.nl.