Skip navigation MENU

BRON Uitwisseling

Doelgroep

Applicatiebeheerder, administratie

Inhoud

In principe is deze trainingsdag bedoeld voor scholen die recent overgestapt zijn van een ander pakket naar Magister. De trainer importeert de BRON-historie in Magister en zorgt ervoor dat de uitwisseling op gang wordt gebracht. Hierbij geven we ook uitleg over de BRON-module in Magister, zodat de medewerkers na deze dag zelfstandig aan de slag kunnen met het uitwisselen. Uiteraard is het ook mogelijk deze cursusdag te volgen als uw school al langere tijd met Magister werkt. We volstaan dan met de uitleg over de werking van de BRON-uitwisseling. Deze uitleg neemt een halve dag in beslag.

Onderwerpen

  • Importeren BRON-historie
  • Verzamelen van mutaties
  • Versturen van mutaties
  • Inlezen terugmeldbestanden
  • BRON-foto
  • De mutatiestop en accountantsmutaties
  • Overzichten en rapportage

Resultaat

Na het volgen van deze cursus kent u alle ins-and-outs van de BRON-uitwisseling binnen Magister. Indien uw school net is overgestapt op het gebruik van Magister, dan is de BRON-historie geïmporteerd en zijn alle voorbereidingen getroffen voor de uitwisseling.

Ik wil meer weten over deze cursus

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!