Skip to content

Aanmelden voor 

DUO VO koppeling incl. examenresultaten.

Inhoud:

Vanzelfsprekend is het van groot belang dat de leerlinggegevens van de school ook bij DUO bekend zijn. Vanuit Magister is er een automatische koppeling met de systemen van DUO waardoor de leerlingenmutaties direct met DUO uitgewisseld worden. Vanuit DUO komt hier direct een antwoord op met goed- of afkeuringen. Het is belangrijk om hier goed de vinger aan de pols te hebben en actie op te ondernemen. Tijdens deze training komen zowel de leerlingenmutaties als het versturen van de SE/CE-cijfers aan de orde.

Doelgroep beschrijving:

Deze training is bedoeld voor medewerkers leerling administratie (VO), examensecretarissen en applicatiebeheerders die examenresultaten uitwisselen met DUO.

 

Datum:

21 januari 2025

Tijd:

13:15 - 16:15 uur

Training Locatie:

Online

Prijs:

€ 407