Skip to content

Annuleringsvoorwaarden.

Annulering en/of verplaatsing van een training of consultancy aanvraag dient schriftelijk (kan per e-mail) plaats te vinden met vermelding van de te verplaatsen of te annuleren werkzaamheden via training@magister.nl. Wanneer een annulering en/of verplaatsing twee weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden wordt doorgegeven, kunnen de opgegeven werkzaamheden op een later tijdstip uitgevoerd worden of kan deelgenomen worden aan een training op een later moment * / **.

  • Bij annulering en/of verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% gefactureerd.
  • Bij annulering binnen twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 100% gefactureerd.
  • Bij gedeeltelijke deelname of een tussentijdse beëindiging zal geen restitutie plaatsvinden.

Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

Iddink Digital B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen (< 3 deelnemers) de training voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan de gewijzigde training, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

Wanneer de training of consultancy aanvraag door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal Iddink Digital B.V. zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

* Het is ook mogelijk om een vervangende deelnemer aan de training deel te laten nemen welke over voldoende kennis beschikt.
** Indien op een later tijdstip deelgenomen wordt aan de training dient dit binnen een tijdsbestek van 6 maanden plaats te vinden.